• INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY
  14-15 Kasım 2020 / ISTANBUL - TURKEY
 • INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY
  14-15 Kasım 2020 / ISTANBUL - TURKEYDeğerli Biliminsanları,
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Bürsou (ICVB), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve INCEIF gibi muteber paydaşlarımızla, siz değerli bilim insanlarını 14-15 Kasım 2020 tarihleri arasında ONLINE International Congress of Energy, Economy and Security (Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi) (ENSCON’20) kongremize davet ediyoruz. Kongremiz, gerek yurt içi ve gerekse küresel ölçekte bir çok üniversite ve kuruluştan araştımacıların ve uygulayıcıların bir araya gelerek güncel konular ve bilimsel eserler üzerinde tartışmaları yanında, bilgi paylaşımı ve yeni fikirlerin ortaya konması için olağanüstü bir ortam ve imkanlar sunacaktır.

 • Enerji, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve ekonomisi gibi alanları kapsayan kongremizin konu başlıkları ayrıntılı bir biçimde ilgili sekmede yer almaktadır.
 • Kongremize, sözlü ve poster bildiri ile katılım yapılabilmektedir.
 • İlgili alana giren, ancak konu başlıkları arasında yer almayan içeriğe sahip bildiler de ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 5 gün içinde tamamlanarak bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvurularınızı, özet bildirilerinizin değerlendirme sonucu tarafınıza iletildikten sonra katılım ücretinizi ödediğinizi gösterir banka dekontu görselini ve imzalı kayıt formu görselini "Başvurularım" sekmesinde ilgili alanlara yükleyerek tamamlayabilirsiniz.
 • ENSCON'20 kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet ve tam metin bildirilerinizi ister Türkçe, ister İngilizce olarak sunabilirsiniz. Sunum dilinde tercih tamamen siz değerli katılımcılara aittir.

ENSCON'20 Hakkında

Kongremize Başvuru Yapmak

Üyelik Girişi ve Kayıt sekmesinden üyelik kaydınızı gerçekleştirmenizin ardından 6 Kasım 2020 tarihine kadar kongremize bildiri özetlerinizi yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Bildiri özetlerinin en az 100 kelime olması ve 300 kelimeyi aşmaması gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılacak olan özet bildirilerde, Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, jel kodları yanında, İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce Anahtar kelimelerin bulunması gerekmektedir.
 • Özette ayrıca tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri de bulunmalıdır.
 • Özet başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreci Üyelik sayfanızdan "Başvurularım" sekmesi altında takip edebilirsiniz.
 • Kongremize bildiri kaydını gerçekleştirecek yazarlar bildiriden sorumlu yazar olarak kaydedilecektir.
 • Bu çerçevede, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilerin sunumlarının sorumlu yazarlar tarafından yapılacağı kabul edilecektir. Tüm yazışmalar sorumlu yazarlarla gerçekleştirilecektir.
 • Bildirinizin değerlendirme sonucu da dahil olmak üzere tüm aşamalarda e-postanızın SPAM (Önemsiz/Gereksiz) klasörünüze düşmesi ihtimaline karşın lütfen bu klasörlerinizi kontrol ediniz.
 • Özet bildirilerinizin kaydınız gerçekleştirdikten sonra ilgili ekranda ve kabul mektubu yanında "ENSCON'20 Template.docx" adlı yazım kurallarımızı belirtir yazım örneğimiz ve "ENSCON'20 Kayıt Formu" adlı kayıt form dosyamız da gönderilecektir.
 • Tam metin bildiri göndermek isterseniz, tarafınıza gönderilen örnek dosyada belirtilen kurallara uygun olarak hazırlayabilirsiniz.
 • Belirtilen kriterlere göre hazırlanmış tam metin bildirinizin banka dekontu görseli ve taranmış imzalı kayıt formu görseli ile birlikte Başvurularım sekmesi altında Başvuru Tamamlama sekmesinden sisteme yüklenmesi rica olunur.
 • Örneğe uygun olarak hazırlanmamış olan tam metin bildiriler değerlendirme sürecine alınmayacaklardır. Kriterlere uygun olmayan bildiriler, özet bildiri olarak yayınlanacaktır.
 • Kongre kaydının son gününe kadar kayıt ücretlerinin yatırılması konusunda hassasiyet göstermenizi önemle arz ederiz.
 • Ödeme evrakı üzerinde katılımcının adı ve soyadının açık şekilde yazılı olduğundan emin olunuz.


 • Kongremizin Sunduğu Yayın İmkanları

  Tüm özet bildiriler, ISBN Numarası olan ENSCON’20-Autumn Özet Bildiri Kitabı’nda PDF formatında yayınlanacaktır. Buna ek olaraki tüm tam metin bildiriler, ISBN numarası olan ENSCON’20-Autumn Tam Metin Bildiri Kitabı’nda PDF olarak yayınlanacaktır.
  Hakem değerlendirmesi sonrasında seçilen en iyi eserler aşağıda isimleri belirtilen ve ENSCON Kongremiz için çıkarılacak olan SSCI indeksli dergilerde yayınlanma imkanı bulacaktır. Diğer eserler de hakem değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki dergilerde yayınlanabilecektir.


  ANA KONUŞMACILAR

  Prof. Dr. Cecília M. V. B. Almeida

  Prof. Dr. D’Maris Coffman

  Prof. Dr. Berrin Tansel

  Prof. Dr. Gary Campbell

  Prof. Dr. Uğur Soytaş

  Prof. Dr. Henrik Lund

  Dr. David A. Fleming

  Prof. Dr. Soteris Kalogirou

  Önemli Bilgiler

  Poster Hazırlama Kuralları

  - 50 cm (en) x 70 cm (boy) boyutlarında ve dik olarak tek parça halinde dizayn edilmelidir.
  - Poster Adı 48 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  - Yazar Bilgileri 24 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  - Metin başlıkları 22 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  - İçerik 20 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.
  - Poster tek sütunda oluşturulabileceği gibi, 2, 3 veya 4 sütun şeklinde de düzenlenebilir.
  - Poster sunumları Word / Power Point kullanılarak hazırlanabilir.


  Önemli Tarihler

  Özet Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 6 Kasım 2020
  Tam Metin Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 1 Aralık 2020
  Konferans Tarihi: 14-15 Kasım 2020
 • Tam metin bildiri göndermek isteğe bağlıdır. Sadece özet bildiri ile de katılım mümkündür. Özet bildiriler, ISBN numarası olan Özet Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Kongrede sunulmayan bildiriler Özet Bildiri Kitabı’nda ya da Tam Metin Bildiri Kitabı’nda poster bildiri olarak yayınlanacaktır. • Kayıt Kuralları ve Ödeme

  Akademisyen: ₺450
  Öğrenci: ₺350
  Katılımcı: ₺300
  Poster İle Katılım: ₺350
  *Aynı yazara ait sonraki bildiriler için %50 indirim uygulanacaktır.

 • Belirtilen kayıt ve katılım ücretleri sadece sunum yapacak katılımcıları kapsamaktadır. Katılım ücretine eserde yer alan diğer yazarlar dahil edilmemiştir.
 • Kongremizde katılım belgeleri yalnızca katılımcılara verilecek olup kongremize katılmayan bildiri yazarlarına katılım belgesi verilmeyecektir. Çok yazarlı bildirilerde diğer yazarların katılmaması halinde katılım belgesi yalnızca kaydını gerçekleştirerek katılım sağlamış olan bildiri yazarına verilecektir.
 • Katılım belgeleri kayıtlı katılımcılara göre hazırlanacak olup katılım kaydı bulunmayan diğer yazarlara verilmeyecektir.
 • Kabul edilen özetler için son kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücreti ödenerek http://kayit.enscon.org/ adresinde yer alan üyeliğiniz altındaki başvurularım sekmesinde ilgili alanlara dekont görseli yüklenmelidir.
 • Ödemeler mutlaka şubeden ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 • Banka dekontu üzerinde mutlaka katılımcı isim ve soy ismi yer almalıdır. ATM'lerden yapılan ödemeler nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklıklar sonucu kaydınızın geçersiz sayılmasından kongremiz sorumlu değildir.
 • Banka Adı :IS BANKASI
  Alıcı :Cihan Yavuz Taş
  IBAN Numarası :(TR) 19 0006 4000 0011 1270 5780 29 (Only Turkish Lira)
  Telefon Numarası :+90 850 885 37 32 || WhatsApp İletişim için tıklayın.
  Bu hesabımıza sadece Türk Lirası ödemesi kabul edilmektedir.

  Konu Başlıkları ve ENSCON Kurulu

  Konu Başlıkları

  • Enerji Arzı
  • Enerji Talebi
  • Enerji Fiyatları-Makro Ekonomik Performans İlişkisi
  • Enerji Sektörü Reformları
  • Küresel Enerji Yönetimi ve Politikaları
  • Ulusal Enerji Yönetimi ve Politikaları
  • Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri
  • Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Politikaları
  • Fosil Kaynaklar
  • Türkiye ve Fosil Enerji Kaynakları
  • COP 21
  • Kömür
  • Yenilenebilir Enerji
  • Rüzgar Enerjisi
  • Güneş Enerjisi
  • Diğer Yenilebilir Enerji Kaynakları
  • Atık Ekonomisi ve Atık Borsası
  • Yeşil Enerji
  • Biyodizel Enerji
  • Doğalgaz ve Enerji Arz Güvenliği
  • Doğalgaz Depolanması
  • Hidroelektrik Enerji
  • Enerji Dostu Konut Sektörü
  • Sürdürülebilir Enerji Politikaları
  • Düzenleyici Kurumlar
  • Enerji Borsası
  • TANAP
  • Türk Akım
  • Doğu Akdeniz ve Enerji Kaynakları
  • Hazar Bölgesinin Statüsü ve Enerji Kaynakları
  • Petrol Fiyatları
  • OPEC
  • OPEC Dışı Ülkeler
  • Türkiye ve Enerji Ticaret Merkezi
  • Nükleer Enerji
  • Füzyon Enerjisi
  • LNG
  • LNG Depolaması
  • Hava ve Su Kirliliği
  • Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye
  • Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Kuruluşlar
  • Uluslararası Enerji Ajansı
  • Enerji Altyapısı ve Güvenliği
  • Enerji Politikaları
  • Enerji Politikaları ve Ekonomik Büyüme

  Onur Kurulu

  • Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar - Düzce Üniversitesi, Rektör
  • Prof. Dr. Erişah Arıcan - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Ünv. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü
  • Prof. Dr. Arif Karademir – Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Mustafa Aykaç - Marmara Üniversitesi
  • Serhat Çeçen - ELDER Yönetim Kurulu Başkanı

  Düzenleme Kurulu ve Sekreterya


  • Prof. Dr. Muhammad Shahbaz - Beijing Institute of Technology, Beijing, China
  • Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ayfer Gedikli – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Muhammad Ali Nasir - University of Huddersfield, UK

  Bilim Kurulu

  • Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Prof. Dr. Muhammad Shahbaz - Beijing Institute of Technology, Beijing, China
  • Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
  • Prof. Dr. Anil Kumar Bera University of Illinois at Urbana Champaign
  • Prof. Dr. Yusuf Ali KARA Bursa Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nurettin ACIR (Rektör Yardımcısı) Bursa Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nicholas Apergis University of Piraeus, Yunanistan
  • Prof. Dr. Paresh Kumar Narayan, Deakin University, Avustralya
  • Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. George Filis, Bournemouth University, İngiltere
  • Prof. Dr. Tariqullah Khan - Hamad Bin Khalifah University Doha Qatar
  • Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar – Düzce Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Ramazan Sarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Murat Yülek İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • Prof. Dr. Rui Alexandre Castanho WSB University Poland & University of Madeira Portugal
  • Prof. Dr. Lean Hooi Hooi Universiti Sains, Malaysia
  • Prof. Dr. Luís Loures Polytechnic Institute of Portalegre (IPP), Portalegre. - Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being (CinTurs), University of Algarve, Portekiz
  • Prof. Dr. Halil Altıntaş Erciyes Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ali Çelikkaya Eskisehir Osmangazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Muhsin Kar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mehmet Yüce Uludağ Üniversitesi (Dekan)
  • Prof. Dr. Kerem Alkin Nişantaşı Üniversitesi
  • Prof. Dr. Fırat Purtaş Gazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Jean-Pierre Allegret Paris Ouest Nanterre, Fransa
  • Prof. Dr. Bülent Güloğlu İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Bülent Aybar Southern New Hampshirw University-ABD
  • Prof. Dr. Bogna Kazmierska Jozwiak University of Lodz-Polonya
  • Prof. Dr. Burcu Özcan Fırat Üniversitesi
  • Prof. Dr. Olexandr Pidchosa Taras Shevchenko University, Ukrayna
  • Prof. Dr. Ali Kutan Southern Illinois University
  • Prof. Dr. Aysun Fıçıcı Southern New Hampshirw University-ABD
  • Prof. Dr. Konstantin Tsvetkov University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaristan
  • Prof. Dr. Mohd Iqbal Abdulwahab International Islamic University of Malaysia
  • Prof. Dr. Andrzej Bistyga Katowice School of Economics, Poland
  • Prof. Dr. Ileana Tache Transilvania University of Brasov
  • Prof. Dr. David Weir Northumbria University / Cambridge Scholars
  • Prof. Dr. Ahmet Şatır Condordia University
  • Prof. Dr. Selahattin Dibooglu University of Sharjah, BAE
  • Prof. Dr. Shawkat Hammoudeh Drexel University, USA
  • Prof. Dr. Uğur Soytaş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
  • Peof. Dr. Yusuf Ali Kara Bursa Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Osman Nuri Şara Bursa Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Volodymyr Saienko,Wyższa Szkola Zarządzania i Administracji w Opolu, Polonya
  • Prof. Dr. Obiyathulla Ismat Bacha – The Global University of Islamic Finance, INCEIF
  • Prof. Dr. Mehmet Çopur Bursa Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Meriç Subaşı Ertekin Anadolu Üniversitesi
  • Doç. Dr. Oana Madalina Driha - University of Alicante, İspanya
  • Doç. Dr. Tomasz Kasprowicz, WSB University, Polonya
  • Doç. Dr. Francesco Pastore, Seconda Università di Napoli
  • Doç. Dr. Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid – The Global University of Islamic Finance (INCEIF – Dekan)
  • Doç. Dr. Bülend Aydın Ertekin Anadolu Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ece Ünür Yılmaz Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Songül Akbulut Özen Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Murat Ertaş Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Musa Aydın Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ali Çağlar Çakmak Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Arif Sarı Girne Amerikan Üniversitesi
  • Doç. Dr. Murat Akkaya Girne Amerikan Üniversitesi
  • Doç. Dr. Egemen Aras Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Hasan Murat Ertuğrul Hazine Müsteşarlığı
  • Doç. Dr. Özlem Durgun İstanbul Üniversitesi
  • Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversitesi
  • Doç. Dr. Elif Hobikoğlu İstanbul Üniversitesi
  • Doç. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım Namık Kemal Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Muhammad Ali Nasir - University of Huddersfield, UK
  • Doç. Dr. Buerhan Saiti – Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  • Doç. Dr. Gadir Bayramlı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
  • Doç. Dr. Bilal Karabulut Gazi Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ece Ünür Yılmaz Bursa Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ayhan Orhan Kocaeli Üniversitesi
  • Doç. Dr. Sema Yılmaz Genç Kocaeli Üniversitesi
  • Doç. Dr. Turgay Tugay Bilgin Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Hassan Syed BPP University, İngiltere
  • Dr. Derya Aryal Çınar Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Saadet Hacısalihoğlu Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Ayetül Gelen Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Davood Ghaderi Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Gökay Bayrak Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Yusuf Yaşa Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Fateh BELAÏD, Lille Catholic University
  • Dr. Nurhodja AKBULAEV Azerbaijan State University Of Economics
  • Dr. Barış Alpaslan Ankara Sosyal Bilimler Universitesi
  • Dr. İzzet Fatih Şentürk Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Idris Demir University of Oxford, Oxford Centre for Islamic Studies Chevening Fellow
  • Dr. Ruslan Nagarev – Sabahattin Zaim Universtisesi – İstanbul
  • Dr. Ergün Gümüş Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Tayfun Tanbay Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Recep Ulucak Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Ömür Aras Bursa Teknik Üniversitesi
  • Dr. Abdilahi Ali University of Salford, Salford Business School
  • Dr. Babak Vaheddoost Bursa Teknik Üniversitesi  ARŞİV

  SPONSORLAR

       GALERİ